VTV4 is a Vietnamese television network, serving nearly 4 million Vietnamese people living abroad and millions of viewers in Vietnam. Let us make VTV4 become a pure and intinimate Vietnamese channel of any Vietnamese families in all over the world.

 • 30
 • 76 290 666

NHẬN XÉT

 1. Màuyy Khúc Thịhhh

  Cảm ơn Liên xô đã giúp ướp thi hài Bác để cho mọi người Việt nam ,và bạn bè quốc tế đến thăm lăng và viếng Bác .Tôi đã được nhìn thấy Bác ,và không ai có thể cầm nước mắt,thương tiếc Bác Hồ vô cùng .Bác như đang nằm ngủ ,hình bóng Bác in đậm trong trái tim chúng con mãi mãi .

 2. Phúc Huỳnh

  ❤BÁC❤ sống mãi trong tim người dân Việt Nam

 3. Dung Nguyen

  Hải Quân Việt Nam. Lớn mạnh để bảo vệ. Biển Đảo TỔ Quốc Việt Nam. Chúc các chiến sĩ có nhiều sức khỏe........

 4. Đinh Hang

  Mong bác luôn thấu hiểu với Nhân dân

 5. Minh Hien

  1. Sau khi cuộc "Tư hữu hóa kinh tế" của Boris Eltsine thất bại, vì ông đã tư hữu hóa bằng cách chia ra nhiều cổ phần trong các hãng xưởng công và bán ra ngoài thị trường, nghĩ rằng như vậy sẽ đến tay dân, nhưng hội đồng quản trị các hãng xưởng quốc doanh, đã thông đồng với nhau, làm kế toán giả, khai lỗ vốn, thất thu, cổ phần bi sụt, thế rồi họ chia nhau mua. Đùng một cái họ trở thành những tỷ phú, nắm những hãng xướng kếch sù.2.Từ kinh nghiệm đó, Đặng tiểu Bình và nhất là Trần Vân, được coi là "Giáo hoàng của kế hoạch kinh tể" suốt thời Mao, đã bằng lòng với nhau là mang tất cả tài sản kinh tế, tài chánh, ngân hàng của Trung cộng trao về tay con cháu của "Tám đại Gia", gồm có Đặng Tiểu Bình, Trần Vân, Dương Thượng Côn, Vương Chấn, Lý Tiên Niệm, Bành Chân, Tống Niệm Cùng, Bạc Hy Bô. Vấn đế cốt lõi của đảng Công sản Việt Nam: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hiểu theo hai cách: QUAN ĐIỂN 2:.Tiếp tục kiên định xây dựng đất nước dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. 3.TỔ CHỨC CƯỚP NGÂN KHỐ QUỐC GIA:Trong khoa học pháp lý, người ta chia ra trách nhiệm pháp lý thành 4 loại: dân sự,hình sự,hành chính ,kỷ luật.Trách nhiệm dân sự thuộc về luật tư, nó có cơ chế riêng. Còn 3 loại trách nhiệm pháp lý hình sự,hành chính ,kỷ luật thuộc về luật công, chúng có chung cấu thành gồm 3 phần: Phần nguyên tắc (gọi là phần chung), phần hành vi và chế tài (gọi là phần riêng), và phần trình tự, thủ tục (gọi là phần tố tụng)…Đối với trách nhiệm kỷ luật, chính là kỷ luật cán bộ, công chức khi làm sai công vụ, thì phần chung và phần tố tụng nằm từ Điều 78 đến Điều 83 Luật Cán bộ, công chức và Nghị định 34/2011/NĐ-CP về kỷ luật cán bộ, công chức.Nhưng tìm đỏ mắt KHÔNG THẤY PHẦN RIÊNG CỦA TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT. Pháp luật không có quy định từng hành vi vi phạm của cán bộ thì bị xử lý thế nào? Làm hệ thống pháp luật của Việt Nam hoàn toàn là một trò đùa. QUAN ĐIỂN 1: Tiếp tục theo đuổi chủ trương làm Kinh tế Thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh…. QUAN ĐIỂN 2:Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu 472 phiếu =34,3% Căn cứ thực tế phe đảng thua hiển nhiên và bất chấp hiệu quả thực tế của 1% đảng viên TRỌNG TÀU + : cần bảo đảm quy mô hoành tráng, tính khái quát lý luận cao, đủ độ sâu cần thiết và mang tính thực tiễn sâu sắc. Về vấn đề này, Hội đồng cần nghiên cứu các trào lưu tư tưởng trên thế giới thời gian qua, trên cơ sở thực tiễn của nước ta đề ra chủ thuyết phát triển của Việt Nam mang tính lý luận cao.(1) Thay đổi Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 01 năm 2011 tập trung quyền lực tuyệt đối vào Nguyễn Phú Trọng. Sửa cương lĩnh 11,Sửa hiến pháp 1992 thành Hiến pháp 2013, Bắt đầu từ sửa đổi hiến pháp 1992 thành hiến pháp 2013 để kiểm chứng lý luận Trung Quốc vào thực tế Việt Nam đến nay... Song, chính ở thời điểm nhạy cảm này, khi chúng ta chuẩn bị nhìn lại nửa nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, và khi toàn Đảng, toàn dân ta và kiều bào ta ở nước ngoài dân chủ góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, lợi dụng những hạn chế, khiếm khuyết của chúng ta, hơn nữa trước những diễn biến nhanh chóng và phức tạp của tình hình thế giới và khu vực đang tác động rất mạnh và sâu vào tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ và niềm tin của cán bộ, đảng viên, các thế lực chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội tiếp tục tấn công điên cuồng và hiểm độc vào Đảng ta, mưu toan bôi nhọ sự lãnh đạo của Đảng, từ đó nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nhưng, khác với các lần trước, ở thời khắc này, họ ráo riết xuyên tạc, tập trung ngón đòn phủ định không chỉ ở những vấn đề chi tiết, cụ thể của Đảng ta mà tiếp tục rắp mưu thâm độc công phá vào rất nhiều vấn đề hết sức cơ bản, quan trọng, liên quan trực tiếp đến nền tảng tư tưởng lý luận, vận mệnh học thuyết mác-xít về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhị Lê tapchicongsan.org .

 6. Đinh Hang

  Cháu chúc mừng ông chúc ông luôn mạnh khỏe.

 7. Minh Hien

  2.a..Đô thị hóa làm xuất hiện ngày một đông đảo hơn đội ngũ lao động làm thuê, vốn có mặt từ thời “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, gồm “bác sĩ, luật gia, tu sĩ, thi sĩ, bác học đều bị giai cấp tư sản biến thành những người làm thuê...”. Song, hiện nay họ đông đúc hơn, đa dạng hơn với hàng nghìn ngành, nghề khác nhau. Xét về cơ cấu nghề nghiệp, các nhà nghiên cứu đều thấy sự tăng lên của những nhóm lao động dịch vụ mới. Họ là những người kết hợp cả lao động chân tay với lao động trí óc. Trong các quốc gia phát triển đã xuất hiện một cơ cấu xã hội mới với vai trò mới của trí thức, công nhân trí thức. Cũng bởi vậy, ở nhiều nước phát triển hiện nay (các nước G7 lao động nông nghiệp hoặc nông dân chỉ chiếm từ 2% - 3% lực lượng lao động) liên minh giữa GCCN với giai cấp nông dân đã không còn cơ sở xã hội như thế kỷ XIX và thay vào đó là liên minh giữa những người lao động, mà chủ yếu là hai nhóm lao động đông đảo ở đô thị là sản xuất công nghiệp và dịch vụ bằng phương thức công nghiệp. Năm 2005, khu vực có mức đô thị hóa cao nhất là ở Bắc Mỹ với 82% số dân sống ở đô thị, tiếp đó là Mỹ La-tinh và vùng Ca-ri-bê chiếm 80% và châu Âu là 73%. Báo cáo “Nhìn lại triển vọng đô thị hóa thế giới” của Liên hợp quốc năm 2005, mô tả “thế kỷ XX đã chứng kiến quá trình đô thị hóa nhanh chóng của cư dân thế giới” với tỷ lệ cư dân đô thị tăng từ 13% (220 triệu người) năm 1900 lên 29% (732 triệu người) năm 1950 và 49% (3,2 tỷ người) năm 2005. Báo cáo này cũng ước tính rằng vào năm 2030 con số đó sẽ là 60% (4,9 tỷ người). “Cách mạng công nghiệp tập trung tư sản và vô sản vào các thành thị lớn, ở đó sự phát triển công nghiệp là có lợi hơn cả, và sự tập trung đông đảo quần chúng vào một chỗ như vậy làm cho vô sản nhận thức được sức mạnh của mình”. Chúng ta có thể kết luận một cách chính xác rằng, trong tình huống đó, một chính quyền chỉ thật sự mạnh, khi có đối lập chính trị mạnh, và ngược lại. Hậu quả là các lực lượng chính quyền và đối lập phải củng cố cho nhau như ngày cần đêm và dương cần âm trong cuộc sống nhân sinh. Đảng phái chính trị xuất sắc nắm được xu thế của thời đại để có chính sách thính ứng là đảng kỹ trị có lý luận chắc chắn,khả tín.Lãnh đạo:-Kiến tạo tương lai cho bản thân,cộng đồng hướng đến chân trời mới,dẫn dắt một tập thể,cộng đồng,dân tộc xây dựng được hệ thống công thức quyền theo chức năng của 3 định chế sở hữu,liên kết chức năng của 3 cặp phạm trù và nguyên lý phát triển của thế kỷ 21 đủ trí tuệ,đạo đức đảm nhận trọng trách người đứng đầu là vấn đề quan trọng nhất của tái cơ cấu Thể chế. Việt Nam đứng trước bước ngoặt để phục hồi và bứt phá. TS Nguyễn Ngọc Chu đã chạm đến cái thậm vô lý của cái khuyết tật lớn nhất của “Nền kinh tế thị trường Việt Nam định hướng...” đó là thị trường lao động trong khu vực nhà nước, nó là hệ quả kéo dài của bảng lương bình quân xhcn. Điều này làm méo mó mọi thước đo giá trị lao động, phản lại động lực sáng tạo (tức là phản động) tiêu diệt sáng tạo, buộc 100% người lao động phải tham nhũng: tham nhũng thời gian, tham nhũng quyền, tham nhũng danh, tham nhũng công trạng, v.v. Đây là điểm yếu chết người của thế lực lãnh đạo không tạo ra được chủ thuyết khoa học phát triển đất nước, chủ yếu là dựa vào cây gậy, mò mẫm, dò dẫm. Vậy mà lúc nào cũng giả vờ đi “đột phá thể chế”??? Có biết cái gì cần đột đâu, Dốt quá, phá là chính.

 8. Đông Lê

  a

 9. Nguyen Vo Vi

  VUA tương lai của Vương quốc Anh

 10. nguyen nam

  Các phi công tai giỏi, có trình độ chuyên môn và văn hóa đạo đức rất chuẩn mực... các anh... là những người con ưu tú nhất của nhân dân Việt Nam...mong các anh luôn luôn mạnh khỏe, chắc tay súng để bảo vệ tổ quốc Việt Nam thân yêu nhé 🌹💖🌅🙋👬👫👩‍👩‍👦👨‍👨‍👦‍👦🤷🙆

 11. Quê hương

  Nhiều xúc động

 12. Thưởng Hà

  Chúc bạn Hòa và các chiến sĩ biên phòng luôn mạnh khỏe, chân cứng đá mềm để nâng cao nghiệp vụ bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc

 13. minh Nguyen

  Tinh thần doan kết của dân tộc Việt Nam là doi chon doi noi

 14. Ty Nguyen

  👍👍👍👍👍

 15. Ty Nguyen

  👍👍👍

 16. Thinh On Phuoc

  Alo

 17. Quốc Việt Bùi

  Thật tuyệt vời khi được nghe những tư liệu về Bác kính yêu. Nhưng cũng thật sự khó chịu khi quảng cáo quá nhiều. Thật tiếc khi quá lạm dụng quảng cáo trong những bài tư liệu quý như thế này.

 18. Win Davan

  Thưa hỏi người thái ở mộc châu có nguồn gốc từ đâu ạ

 19. May 1 Ô

  Chúng ta và các thế hệ Việt Nam và Cu Ba mong muốn đời đời bền vững... !

 20. Trọng Hòa Nguyễn

  Hay quá, tôi ở Tây Ninh, biết làm mía sạch, làm sao liên lạc được với ông chuyên gia người pháp này ? Xin mọi người chỉ giúp. Xin cám ơn rất nhiều

 21. Thiện Ngô

  Mấy chục năm xem lại vẫn rơi nước mắt huống chi thời đó trực tiếp dự lễ tang bác

 22. Toàn Nguyễn Quốc

  Chắc tay súng giữ vững từng m đất , từng dăm vuông biển đảo thế Trường Sa , Hoàng Sa và một số đảo đang bị Phi , Tầu chiếm thì nói sao nhỉ ....???

 23. PNTK Gaming

  Ngưỡng mộ bố mai bố cường gia hạnh phúc bao la

 24. Huỳnh Sèn Hôn

  kg bắt buộc làm cccd nhưng nghe nói là có mức cảnh cáo nhé. ai kg làm thì cảnh cáo đấy nhé.

 25. Luc Tran

  💖🇻🇳👍🎃✌️🇻🇳💖🌲🌲🌲🇵🇷

 26. 2021 Bắc nguyễn văn

  sao việt nam ko mua trực thăng mic 28

 27. Ngợi Nguyễn

  Cờ 3/ đâu nhân quyền và tự do ở mỹ của chúng mày đấy, tự do chém giết tự do chết, tự do nhục mạ người gốc á, từ nay đừng mở mồm thúi nói về VN nữa

 28. Thuy Linh Truong Thi

  🥰🥰 yêu bác là người vĩ đại việt nam .mỗi người có một lần chết ông đã dành điều đó để cải thiện đất nước ta lấy lại sự tự do 👍👍

 29. Cây Lương

  Một phần máu thịt lưu lạc của Việt Nam

 30. Đông Phạm

  30 tr bõ gì đầu tư

 31. Anh Cuong Nguyen

  Cô giáo xinh quá😍

 32. Ngọc Quang Nguyễn

  Người do Thái

 33. Ngọc Quang Nguyễn

  Europa

 34. Ngọc Quang Nguyễn

  Chuột

 35. Ngọc Quang Nguyễn

  Bánh kẹo trái cây bia rượu...

 36. Dat Lee

  Hơn 8000 chứ, 8K, mỗi K 1000 phạm

 37. Nguyễn Xuân Hòa

  Trong Từ điển Danh nhân văn hóa thế giới, trong lĩnh vực chính trị - xã hội, từ điển đã dành hai trang 332-333 ghi rõ: "Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn cờ đầu của giải phóng dân tộc. Người đã dẫn dắt triệu triệu người Việt Nam cùng hàng ngàn triệu người nô lệ hơn 100 nước trên thế giới vùng lên giành độc lập tự do, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Người đã làm nên cuộc đảo lộn thế giới chưa từng có từ sau khi chủ nghĩa tư bản lật đổ đế chế La Mã cổ xưa. Người đã vẽ lại bản đồ thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng là Danh nhân văn hóa thế kỷ XX".

 38. Hien Le

  a

 39. Luôn Có Tâm

  Xem về lịch sử Việt Nam là nổi da gà 🇻🇳🇻🇳

 40. Hoàng Công

  Chu tich Ho Chi Minh vi dai!

 41. cao thanh ok

  bo cu hồ sẵn sang chien đau chuc tat ca cac chien si nhieu suc khoe vn ơi

 42. ANHTUAN XP

  Không biết các nhà quản lý, kiểm lâm đâu hết mà để cây cổ thụ, hệ động thực vật núi rừng Tây Bắc bị tàn phá nặng nề?

 43. ANHTUAN XP

  Không biết các nhà quản lý, kiểm lâm đâu hết mà để cây cổ thụ, hệ động thực vật núi rừng Tây Bắc bị tàn phá nặng nề?

 44. Nghiathuong Nguyên

  Người việt vinh danh

 45. Soi Bui

  I love it very good 👍 cam on nhieu 👍

 46. Soi Bui

  Thanks any thing you did for vn 👍 toi rat thich cam on👍 from ukxxx

 47. văn đặng

  dẹp chương trình tiếng tàu này đi không thích, thấy chữ tàu là dị ứng rồi

 48. Hải Nguyễn

  Mong các anh mạnh khỏe để giữ đất ở đất liền. Cán bộ. Đang chiến đấu. Vét đất ông to thỉ sợ. Ông bé. Nói ra thì đất dây. Động đến rừng. Nên ngậm. Miệng. Ăn tiền là hơn

 49. Mr. Thắng mmlabel

  Đừng để tổ quốc bất ngờ vậy mà báo các nước lên tiếng bành trướng Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam mình mới nói đang theo dõi

 50. Thang Nguyen

  Tuyet voi vua phat trien kt vua giu duoc ngoai giao

 51. Chung Le

  Quân đội nhân dân Việt Nam, tự hào!

 52. Ninh Vu

  Ui

  1. Ninh Vu

   Phê

 53. Bui Phuc

  Tôi xin người

 54. Họ Mai Công Tử

  Hay

 55. Hinh Pham

  Quý Bác quá !

 56. Bảo Thiên

  Loại hình du lịch cách ly nghĩ dưỡng

 57. Tuan Anh

  Tôi yêu bác hồ

 58. Hải Nguyễn

  Các chiến sĩ. Hải quân. Khổ quá vất. Vả quá để bảo vệ tổ quốc còn bọn cấp cao ở nhà không biết đến ai. Chỉ. Tranh nhau vơ vét được. Nhiều tiền nhiều đất là tốt

 59. huy huy

  Ad cho em xin cái bài hát trong vd cái :))

 60. Thuật Trần văn

  Hay

 61. An Nguyễn

  thật ra không cần giải thích nữa vì bây giờ người thật việc thật rồi. Nhưng mà vtv phản bác cũng cho thấy kinh tế NN là một đầu tàu quan trọng để đảm bảo ổn định thị trường trong trường hợp cực đoan nhất. Hỗ trợ của nhà nước rất quan trọng để xúc tác nguồn đầu tư của tư nhân trong rất nhiều thị trường.

 62. Mạnh Nguyễn

  Bằng chứng sống cho việc ngôn ngữ ta tồn tại qua hàng ngàn năm và con người ta ko bgio bị đồng hoá. Việt nam muôn năm

 63. Văn Hưng Nguyễn

  Chương trình hay quá CuBa và Việt Nam mai là ae🇻🇳🇨🇺

 64. Ngọc Quang Nguyễn

  Chua nha

 65. Anh Van Nguyen

  Kinh tế nhà nước, tôi nghĩ nhiều nước áp dụng hình thức này. Đặc biệt là ở Việt Nam, trong quá trình hình thành và phát triển đã có nhiều kinh nghiệm thành công cũng như thất bại. Sau khi rút kinh nghiệm ở các doanh nghiệp chắc chắn sẽ phát triển ưu việt.

 66. ntaj x yaj

  Cảm ơn nhiều , đồng chí lãnh đạo như ông thật sự công minh

 67. út trần văn

  tây ninh việt nam á...

 68. Yến Chuột

  Trẻ nhập cư ở đây là đến từ vùng nào ạ?

 69. Hoa Nguyen

  Tất cả các quân binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam hùng đều quan trọng như nhau. Tôi mong các sĩ quan chỉ huy và quân nhân chuyên nghiệp công tác và chiến đấu trong tất cả các quân binh chủng không lên tị lạnh với về chế độ ưu đãi hay đặc thù và lương cao hay thấp mà hãy phục vụ đất nước như lớp lớp các thế hệ chiến sĩ Cách mạng đi chước.

 70. Vietnamholiday eu

  Các bác đang phán như bố thiên hạ......Kinh tế thị trường định hướng XHCN là siêu việt, thế sao chỉ đống góp có 27,67 % GDP năm 2018 (năm kinh tế đỉnh cao của VN) trong khi các bác ôm hết các ngành chủ lực? Các bác nên đánh giá lại đối tượng nghe nhìn để có chương trình phù hợp và hiệu quả trong tương tác truyền thông.

 71. Vân Đới

  Tuyệt vời luôn A đúng là người có trái tim nhân hậu

 72. hayvahen

  thời xưa và thời kia đã qua rồi thời đó ... nên sống trong hiện tại ... tham lam và gian lận sẽ khổ đau về sau ! ^^ [(._.)] lol >-------->> !

 73. Trần Lâm

  3,100 kẻ mất gốc đã dislike video này.

 74. Tuấn Trần

  Cứ Kinh Tế Tư Nhân....mang tư tưởng yêu nước... lợi ích cho xã hội. Nhìn Huyndai mà xem.

 75. Tuấn Trần

  Chỉ có Viêttel

 76. 1234cf thanh

  Làm phi công quân sự là ước mơ cả đời của tôi

 77. Hiếu Huỳnh

  Chúc Mừng VTV4 Của Việt Nam Đả Làm Được Chương Trình kết Nối Tình Yêu Thương Việt Nam CuBa !!! Từ Mỹ Và Việt Nam rất cảm Động Quá khứ Sẻ khép Lại Tình Yêu Thương Được Lan Tỏa Trên Toàn Thế Giới !!! Rất Cảm Ơn Chương Trình VTV4 Chúc Các Bạn Mạnh khỏe Thành Công và Lan Tỏa Tình Yêu Thương vì Chính Nghĩa của Nhân Dân Việt Nam ...

 78. thang nguyen minh

  830 tỉ của gang thép Thái Nguyên gần đây và rất nhiều vụ khác trước đây làm mất niềm tin của người dân

 79. Trung Giap

  tấn công phủ đầu china

 80. Ngải Nguyễn Tất

  Luôn bảo vệ gia đình bằng mọi mặt. Cái trường tồn ,o trường tồn , xuyên suốt 4ngàn năm.♥️🇻🇳🌎🌈🙏🧘 Trăm triệu con , đất nước Lai se bảo vệ , ĐẠI HỒNG BÀN BÀN HOÀI THÁI BÌNH O NGỪNG NGỚT,