Free Fire x Sơn Tùng M-TP | 'Skyler' Theme Song | Official

17 Tr lượt xem12 225

  FREE FIRE x SƠN TÙNG M-TP | 'SKYLER' THEME SONG | OFFICIAL
  Creative: Vicki Dang & Cao Hoàng Long
  Executive producer: Robin Mahieux
  Directors: Robin & Cako
  3D art director: Vicki Dang
  3D studio: BadClay Studio
  DOP: Ray Lavers Produced by Booncha Studio
  Production manager: Khôi Nguyễn
  Unit coordinator: Phi Cao
  Production assistants: Tiên Nguyễn, Hải An
  1st AD: Tuấn Chu
  Production designer & Art by Travipome
  Props & set dec: Thái Nhứt team
  Art support: My Hoàng Đinh
  Stylist (artist): Phạm Bảo Luận
  Hair (artist): Gil Nguyễn
  Make up (artist): Phát Phát
  Stylist (dancer): Alex Fox & Tiger
  HMU (dancer): Phan Anh Kiệt
  Equipment rental house: PS Vietnam
  Qtake: Clubhouse
  Focus puller: Long focus
  Steadicam Operator: Tùng Thanh Lê
  Storyboard: Jang Nguyễn
  Catering: anh Lâm catering
  Choreographer: Bảo Bảo
  Dance crew: Oh Dance Team
  BTS videographer (Booncha): Hồng Anh Nguyễn
  BTS photographer (artist): Kim (Bánh trôi nước)
  BTS videographer (artist): Huy Đặng
  #skyler #sontungmtp #freefirexsontungmtp #freefire
  ▶ More information about Sơn Tùng M-TP:
  MTP.Fan
  sontungmtp
  vidron.info
  sontungmtp777
  @Spotify: spoti.fi/2HPWs20
  @Itunes: apple.co/2rlSl3w
  ▶More information about M-TP Talent:
  mtptalent
  mtptalent
  mtptalent
  ▶ More about M-TP ENTERTAINMENT
  mtptown
  mtpentertainment.com
  mtpent_official
  mtpent_official
  ▶ CLICK TO SUBSCRIBE: popsww.com/sontungmtp
  #sontungmtp #sontung #mtp #mtpentertainment

  Xuất bản Tháng trước

  NHẬN XÉT

  1. Trinh Mini

   Tại hình chuẩn , giống từng hành động

  2. Ròm

   Sub tăng 10k

  3. Bisu Karmakar

   Best

  4. Uyên Hoàng

   Tuyệt vời

  5. Van Vinh Dang

   Hay lắm

  6. Sói Đầu Đàn 2h

   Booyah booyah nghe hay vãi

  7. Sói Đầu Đàn 2h

   So good

  8. Sói Đầu Đàn 2h

   Love you boy

  9. Sói Đầu Đàn 2h

   27.2.2021 ye ye

  10. Sói Đầu Đàn 2h

   Đang nghe

  11. Showtime Official

   No nees

  12. Thiện Lê

   what did you say ?

  13. Thiện Lê

   top 1 cuộc chơi

  14. Thiện Lê

   đỉnh đỉnh đỉnh

  15. Thiện Lê

   chất chất

  16. Hazi Telecom

   The 90% Free Player Am i Right

  17. Phong Dinh

   600K let’s go

  18. Aj Kô Anfi

   A a

  19. Divyam Barad

   Booyah MTP AND BTS🤨🤟

  20. tashrif yt

   Uiu

  21. phan phan

   có thể đây là video cuối if he haven't có dù trong đoạn 2:02

  22. Cúc Thu

   LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ.

   1. Mỹ Hà

    Crazy dog..!

  23. Cúc Thu

   LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. WESLEY Ft. GC BEATS. LUCKY NIGHTS - ROBIN WESLEY Ft. GC BEATS. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ. JACK LÀ SỐ 1, JACK ĐẠI ĐẾ.

   1. Sỉ Quý

    Ngáo chóa hả mại

  24. Phan Đức

   Hi

  25. Sói Cô Đơn 7am

   I like it

  26. Sói Cô Đơn 7am

   Good song

  27. Sói Cô Đơn 7am

   Yeye

  28. Luciaa Slopez

   Se llama free fire garena la codra

  29. Luciaa Slopez

   Eres un error de free fire garena

  30. Luciaa Slopez

   Ti personaje salió feo en el juego

  31. Durga kapri

   HAI=3

  32. Ngọc Lan Nguyễn thị

   Nghe hoài bị nghiện mấy bà sky ơi

  33. Minh Hưng Gaming

   🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😋😋😋😋😍😍😋😋😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  34. Sói Cô Độc 10pm

   Idol của idols đỉnh

  35. Sói Cô Độc 10pm

   Nghe lạ hay

  36. Sói Cô Độc 10pm

   Sáng 27.2.2021 đang xem

  37. Anh Sky

   Sao view 2 hôm vừa rồi lên nhanh nhỉ hnay lại chậm rì

   1. Sói Cô Độc 10pm

    Hihi

  38. Phong Dinh

   499K rồi 500K lên

  39. Hưng Nguyễn Văn

   Mtp

  40. Hưng Nguyễn Văn

   Mtp

  41. Nhật Phương

   sky ơiiiiiii, skylerrrrrrrrrrrr, say booyahhhhh..

  42. Uyên Hoàng

   Hiiii

  43. Phong Dinh

   498K rồi hú hú cố 500K luôn SKY ơi

  44. Aj Kô Anfi

   Có ai đang nghe ko alo

   1. Sói Cô Độc 10pm

    Có alo

  45. Ran Danzo

   Thx for collaboration with free fire i love this

   1. Linh Đặng

    Thanks for watching n loving this song! Pls keep supporting him❤️

  46. YTB MinhHieu

   Idol của idol.

  47. YTB MinhHieu

   Game này khập khiểng k cần chơi cũng thắng rồi.

  48. chandra lekha pachani

   badge⁹⁹

  49. chandra lekha pachani

   👍

  50. Sky MTP

   Whatever happens, we Sky will always be there for you, our SontungMTP. Wish I could hug you! Remember, every challenges in life will make you stronger as you surpass them. So much love from Sky.

   1. Linh Đặng

    Yes, whatever happens, Sky will always be beside him. Protect and support him forever

  51. Tuong Huy

   Thang an cap . Dao nhac

   1. Hùng Sky

    Get out of his way!

   2. Melanie N

    Hỏi sao đom đóm của Jack nghe giống sứ thanh hoa của jay chou vậy?

  52. Susie

   Sky x A’tin Friendship. Love lots

   1. Nguyễn Thúy

    Love this friendship

  53. KhanhLy Sky

   Game này ngầu

  54. KhanhLy Sky

   22:44

  55. Huyền Trần

   Booyah Booyah

  56. Nhinh Đoàn Thị

   Tùng có bao h đọc comment sky ko

  57. hồng mẩn

   Vừa nghe ca khúc của tùng 6 năm trước "một cộng một sẽ hai"

  58. LIGAYA of SB19

   Hi SKY 💙

   1. Uyên Hoàng

    Hi

   2. Nguyễn Thúy

    Hello A'TIN

  59. bukan siapa2

   Bacotan

  60. KhanhLy Sky

   Liên quan rõ rồi, ghen tị làm chi

  61. KhanhLy Sky

   Ohm

  62. Kim Quy

   Bao nhiêu gào hô tên anh

  63. Scott Nguyen

   Ah shame for Vietnam people he is started singing is copy of Korea music and now still copy ideas of other works... so shameful

   1. Anh Sky

    Chắc m là người Việt Nam thôi ấy gì

   2. Linh Đặng

    @Melanie N thật sự mệtmỏi với những người như thế này

   3. Melanie N

    You have an English name but your English doesn’t even look half decent either

   4. Linh Đặng

    Stop spreading hate! What a shame that Vietnamese people have to have someone like you. How humiliating

  64. Việt Đoan Nguyễn

   Chào anh hình như em nghe bài này có tiếng anh chiếm 40%đúng kho anh

  65. Tien Son Lai

   music video is nice

  66. Vữ Võ

   Anh có chơi ff ko anh

  67. Lê Thiện

   vẫn nghe iuu

  68. Lê Thiện

   booyahh booyahhh

  69. Loc Lo

   Vẫn cày điểm danh

  70. 霞꧁ᗰOᑎ꧂

   Em đã chuẩn bị kc

  71. Hướng Vũ

   chất

  72. DB5K Han

   Bài này thật hợp với hiện tại 🤘💪

  73. Huỳnh Như

   Ủng hộ hết khả năng khi có thể

  74. Rosette Mendiola

   Hello Sky fam! A'TIN here! Thank you for supporting SB19. We really appreciate you all. Sending blue hearts 💙

   1. Nguyễn Thúy

    Hello A'TIN. Thanks for your support

  75. Viet Dian

   Ok

  76. B52 Boom Mìn

   hay

  77. tran ducnam

   Liệu dk 17m ko ta

   1. hiệp nguyễn khắc

    20M luôn nha

  78. tran ducnam

   Hết mai dk 1 tháng

  79. Aj Kô Anfi

   Còn ai nghe đâu♥

   1. Aj Kô Anfi

    @tran ducnam ok ok

   2. tran ducnam

    Còn

  80. HieuHunter TV

   Booyah booyahh

  81. MAX CULLEN

   So lit!!❤🔥-atin

  82. Tuyết Ngọc

   We always support you. Fandom is proud of you. His products will be successful and gain more international fans

  83. Tien Son Lai

   good mv

   1. Đạt Nguyễn

    theme song

  84. hulamiii

   good job!!!!!

  85. Đừng đọc avt kênh tôi

   Đừng đọc tên kênh t

  86. Hải Bùi

   Booyah Booyah!

  87. Trang mu bự official

   Bo ya

  88. YTB MinhHieu

   Hay hay hay

  89. YTB MinhHieu

   Oke tùng ơi.

  90. Aj Ko Anfj

   Vao nghe thuong xuyen dau 😘

  91. Sói Đầu Đàn 2h

   Deptrai and cute

  92. Sói Đầu Đàn 2h

   Nice song boy

  93. Sói Đầu Đàn 2h

   Booyah booyah hhaa

  94. Sói Đầu Đàn 2h

   Đang nghe

  95. Hà Đông

   Sky ơi

  96. Quy Phan

   bài này càng nghe càng nghiện

  97. team bản men vlogs

   Mãi yêu sếp

  98. lim phan

   qua những người ghen ăn tức ở tôi càng yêu Tùng hơn

  99. NO NAmeee

   Không sao cả

  100. NO NAmeee

   Hi